Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Zaltbommel en Hedel - juli 2018
 
Bijna 600 zienswijzen op plannen PHS Meteren-Boxtel
Van 16 maart tot en met 26 april kon iedereen reageren op de plannen voor PHS Meteren-Boxtel. 588 mensen of organisaties hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenaamde zienswijze ingediend.

lees meer ›
 
“Zit ProRail in een ivoren toren of liggen de inwoners onder een stoeptegel?”
Melvin Könings was één van de leden van de klankbordgroep Meteren-Zaltbommel. Nu het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport ter inzage hebben gelegen, is de klankbordgroep voor het laatst bijeen gekomen. We blikken samen met Melvin terug.

lees meer ›
 
Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) na zomer ter inzage
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidhinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het programma heeft als doel om geluid op de gevel van meer dan 65 dB tegen te gaan. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen is aangepast.
 
lees meer ›
Onderzoeken voor extra maatregelen tegen geluid en trillingen
In de media kwam het project PHS Meteren-Boxtel de afgelopen weken verschillende keren aan de orde. De staatssecretaris bracht een bezoek aan de regio en gaf aan dat ze gaat kijken naar extra maatregelen. Daarnaast verscheen er een onderzoek vanuit TNO over de omgevingshinder, in opdracht van verschillende gemeenten, en publiceerde de Commissie m.e.r. hun advies.

lees meer ›
 
Geluiden tegen de plannen
Het actiecomité Goederentreinen Nee is tegen de plannen om goederentreinen via de route Meteren-Boxtel te laten rijden. Vertegenwoordigers van het actiecomité waren aanwezig bij de informatiebijeenkomsten vanuit ProRail en gingen in gesprek met de staatssecretaris. We spraken met Henk Schuurs, voorzitter van Goederentreinen Nee.

lees meer ›
 
Omgevingsonderzoek ProRail
ProRail staat graag in goed contact met u als omwonende van het spoor. Jaarlijks doen wij landelijk een omgevingsonderzoek. Hierbij horen wij graag de mening van de omwonenden, zodat we onze communicatie verder kunnen verbeteren. Ook het gebied van PHS Meteren-Boxtel wordt meegenomen in het onderzoek. Omwonenden zijn hiervoor eind mei steekproefsgewijs uitgenodigd. Het kan dus zijn dat u hierover een brief heeft ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u ons wel iets meegeven? Dit kan via
ProRail Publiekscontacten.