Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - maart 2018
 

Start inspraakprocedure project PHS Meteren-Boxtel

Van 16 maart tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage. Iedereen kan op de rapporten reageren door een zienswijze in te dienen. De rapporten zijn te bekijken via de website van het Platform Participatie en op locaties bij u in de buurt.
lees meer ›
 

Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in Vught

Er gaat veel veranderen aan het spoor in Vught. De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en hebben wij u geïnformeerd over de plannen. In het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport komen alle plannen en onderzoeken samen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst.
lees meer ›

Klankbordgroep Spoor blijft actief na publicatie OTB en MER

In de klankbordgroep is het gesprek gevoerd over de toekomst van de klankbordgroep. Hoe ziet 2018 eruit? Wat gebeurt er daarna? En welke rol ziet de klankbordgroep daarin voor zichzelf?
lees meer ›