Klik hier als u dit bericht niet goed kunt lezen.
 
Nieuwsbrief – Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel
Editie Vught - november 2017
 
Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen
Er gaan meer treinen rijden door Vught. Door het groeiend aantal reizigers en de toename van het goederenvervoer neemt het aantal personen- en goederentreinen toe. Wij organiseren twee informatieavonden om u te vertellen wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor bewoners van de spoorzone. Wij gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.
lees meer ›